Jaroslav Vokoun

Odkazy

www.ev-ortodox.evangnet.cz

Studijní materiály

Dálkové studium

1. ročník

Dějiny filosofie pro teology - (pro všechny, kdo u mne dělají zkoušku z dějin filosofie)

Doplňky ke středověké filosofii z úvodu do filosofie

Myšlenkový rámec (paradigma) středověku a novověku

Teologická antropologie pro charitně-sociální pracovníky

Úvod do religionistiky

Úvod do religionistiky

Islám

Rabínský judaismus

Úvodní poznámka k dalším náboženstvím

Čínská náboženství

Otázky z úvodu do religionistisky

Lindbeck

Meccacola

Religbocken

Relisekula

Teolreli

Relimoderna


Minimum z antické filosofie (= repetitorium maturitních znalostí)

Minimum z antické filosofie

Předmluva

Sókratés

Platón

Aristotelés

Démokritos

Filozofie helénského období

Epikuros

Stoa

Střední platonismus

Novoplatonismus

Prameny

2. ročník

Novověk

Emancipace novověké kultury od křesťanství

René Descartes

Blaise Pascal

Myšlenkový rámec (paradigma) středověku a novověku

Současná filosofie

Okruh otázek ke zkoušce, Současná filosofie 1

Současná filosofie 2

Současná filosofie 3

Současná filosofie 4

Současná filosofie 5

Současná filosofie 6

!2.ročník - teologická antropologie - materiály viz denní studium!

 

Denní studium

1. ročník

Humanistika

Úvod do filosofie pro teology

PVČ

Úvod do filosofie pro teology 1

Úvod do filosofie pro teology 2

Úvod do filosofie pro teology 3

Úvod do filosofie pro teology 4

Úvod do filosofie pro teology 5

3. ročník

Úvod do ekumenické teologie

Požadavky k zápočtu z ekumenické teologie, Úvod do ekumenické teologie 1

Úvod do ekumenické teologie 2

Úvod do ekumenické teologie 3

Úvod do ekumenické teologie 4

Úvod do ekumenické teologie 5

Úvod do ekumenické teologie 6

Úvod do ekumenické teologie 7

Úvod do ekumenické teologie 8

Ad svátosti (Doplňky z Neunera)

Požadavky k zápočtu z ekumenické teologie

* * *

Teologická antropologie

Důstojnost a bída člověka

Současná antropologie v rozhovoru s teologií

Nástin pravoslavné antropologie na základě patristického učení o člověku

Pravoslavná antropologie

Úvod do teologické antropologie

Teologická antropologie 1 - verze 2007

 

© 2008-10 TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice, tel. +420 387 773 501, fax +420 386 354 994, dekanat@tf.jcu.cz, webmaster@tf.jcu.cz
0.016 s